Apache

Så här installerar du Apache mod_wsgi-modulen på Ubuntu 16.04 (Xenial)

Så här installerar du Apache mod_wsgi-modulen på Ubuntu 16.04 (Xenial)

Så här installerar du Apache mod_wsgi-modulen på Ubuntu 16.04 (Xenial)

  1. Steg 1 - Förutsättningar. Logga in på Ubuntu 16.04 serverkonsol via SSH och installera några krav på paketet på systemet. ...
  2. Steg 2 - Installera mod_wsgi-modulen med Apache. ...
  3. Steg 3 - Konfigurera Apache för WSGI-modulen. ...
  4. Steg 4 - Testning.

Hur man installerar FFmpeg på Fedora 32/31/30
Det finns två steg för att installera FFmpeg på Fedora. Steg 1 Konfigurera RPMfusion Yum Repository. FFmpeg-paket finns i RPMfusion-arkivet. ... Steg ...
Den kompletta guiden för användning av ffmpeg i Linux
Hur kör jag FFmpeg i Linux? Hur använder jag kommandot FFmpeg? Hur konfigurerar jag FFmpeg? Var är Ffmpeg-sökvägen i Linux? Fungerar Ffmpeg på Linux? ...
Så här installerar du FFmpeg på Ubuntu 20.04?
Hur laddar jag ner FFmpeg på Ubuntu? Var är FFmpeg installerat i Ubuntu? Hur bygger jag FFmpeg i Ubuntu? Hur installerar jag Ffprobe på Ubuntu? Hur in...