Ffmpeg

Så här installerar du FFmpeg på Debian 9 (Stretch)

Så här installerar du FFmpeg på Debian 9 (Stretch)

Följande steg beskriver hur du installerar FFmpeg på Debian 9:

  1. Börja med att uppdatera paketlistan: sudo apt update.
  2. Installera FFmpeg-paketet genom att köra följande kommando: sudo apt install ffmpeg.
  3. Validera installationen genom att köra kommandot ffmpeg -version som skriver ut FFmpeg-versionen: ffmpeg -version.

Så här installerar du Apache mod_wsgi-modulen på Ubuntu 16.04 (Xenial)
Så här installerar du Apache mod_wsgi-modulen på Ubuntu 16.04 (Xenial) Steg 1 - Förutsättningar. Logga in på Ubuntu 16.04 serverkonsol via SSH och ins...
Hur man installerar CouchDB på CentOS 7
Så här installerar du Apache CouchDB på CentOS 7 Steg 1 - Installera EPEL-förvar. Steg 2 - Installera Apache CouchDB. Steg 3 - Aktivera Apache CouchDB...
Så här installerar du Webmin på Ubuntu 18.04
Så här installerar du senaste Webmin i Ubuntu 18.04 (officiellt arkiv) 1.) Kör först kommandot för att installera nödvändiga paket för att hantera för...