Installera

Hur man installerar Ruby 2.1.8 på CentOS

Hur man installerar Ruby 2.1.8 på CentOS

Hur man installerar Ruby 2.1. 8 på CentOS & RHEL med RVM

  1. Steg 1: Installera obligatoriska paket. Först måste vi installera alla nödvändiga paket för rubininstallation på vårt system med följande kommando. ...
  2. Steg 2: Installera RVM. ...
  3. Steg 3: Konfigurera RVM-miljö. ...
  4. Steg 4: Installera Ruby. ...
  5. Steg 5: Konfigurera standard Ruby-version. ...
  6. Steg 6: Kontrollera aktuell Ruby-version.

Hur man installerar och konfigurerar Apache httpd på Fedora Linux
Metod 2. Installerar från Fedora RepositoryÖppna en terminal (ctrl + alt + f2) med root-användare eller åtminstone med superanvändarbehörigheter.Använ...
Hur man installerar PHP 7.2, Apache 2.4, MySQL 5.6 på CentOS / RHEL 7.5
Hur man installerar PHP 7.2, Apache 2.4, MySQL 5.6 på CentOS / RHEL 7.5 & 6.9Steg 1 - Installera Yum Repository. ... Steg 2 - Installera PHP 7.2. ...
Linux Mint 20.1 “Ulyssa” Gransknings- och uppgraderingsguide
Är Linux Mint 20.1 Ulyssa stabil?Hur uppdaterar jag Linux Mint 20.1 till Ulyssa?Är Linux Mint 20.1 bra?Hur uppgraderar jag till den senaste versionen ...