Installera

Så här ställer du in Askbot på Ubuntu 18.04 med Nginx och Letsencrypt SSL

Så här ställer du in Askbot på Ubuntu 18.04 med Nginx och Letsencrypt SSL

I vår installation av Askbot på Ubuntu 18.04, kommer vi att ställa in nedanstående förutsättningar: Databasserver - MySQL / MariaDB / PostgreSQL. uWSGI. Webbserver - Nginx.
...

  1. Steg 1: Installera Askbot-beroenden. ...
  2. Steg 2: Installera och konfigurera databas. ...
  3. Steg 3: Installera och konfigurera Askbot. ...
  4. Steg 5: Installera och konfigurera uWSGI & Nginx.

Installera R
Hur installerar jag R?Hur installerar jag R på Windows?Kan jag ladda ner R gratis?Behöver jag installera R innan RStudio?Hur installerar jag den senas...
Installera UVdesk Ticketing System på Ubuntu 20.04
Följ följande steg för att installera den här programvaran.Steg 1: Uppdatera och installera viktiga verktyg. ... Steg 2: Installera och konfigurera da...
5 bästa Linux-distributioner för programmering och utveckling
Här är de bästa Linux-operativsystemen som hjälper dig att skapa din anpassade programmerings- och utvecklingsarbetsstation....Manjaro. Användarvänlig...