Installera

Installera Magento 2 på CentOS 7

Installera Magento 2 på CentOS 7

Så här installerar du Magento 2 på CentOS 7

  1. Förutsättningar.
  2. Steg 1: Uppdatera systemet.
  3. Steg 2: Installera Apache-webbservern.
  4. Steg 3: Installera PHP 7.2.
  5. Steg 4: Installera MariaDB Server.
  6. Steg 5: Skapa databas för Magento.
  7. Steg 6: Installera kompositör.
  8. Steg 7: Få gratis åtkomstnyckel från Magento Site.

Hur man installerar och konfigurerar Apache-webbservern på Debian 10
Steg 1 Uppdatera Debian 10-systemförvaret. ... Steg 2 Installera Apache på Debian 10. ... Steg 3 Kontrollera Apache-webbserverns status. ... Steg 4 Ko...
Så här ställer du in Apache Virtual Hosts på Debian 10
Steg 1 Uppdatera Debian 10-systemförvaret. ... Steg 2 Installera Apache på Debian 10. ... Steg 3 Kontrollera Apache-webbserverns status. ... Steg 4 Ko...
Så här installerar du Apache med PHP-FPM på Ubuntu 20.04
Så här installerar du Apache med PHP-FPM på Ubuntu 20.04 Steg 1 - Installera Apache. Apache-webbservers debianpaket finns tillgängliga under standardf...