Installera

Ställ in LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) Stack på Ubuntu 20.04

Ställ in LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) Stack på Ubuntu 20.04

Så här installerar du LAMP Stack på Ubuntu 20.04 Server / skrivbord

  1. Steg 1: Uppdatera programvarupaket. Innan vi installerar LAMP-stacken är det en bra idé att uppdatera förvar och mjukvarupaket. ...
  2. Steg 2: Installera Apache-webbservern. Ange följande kommando för att installera Apache-webbservern. ...
  3. Steg 3: Installera MariaDB Database Server. ...
  4. Steg 4: Installera PHP7.

Hur man installerar och använder FFmpeg i CentOS 8?
Installera FFMpeg på CentOS 8 med YUM- eller DNF-förutsättningar. Kör CentOS 8. ... Steg 1 Installera EPEL-arkivet. ... Steg 2 Installera RPM Fusion r...
Hur man installerar och konfigurerar Apache-webbservern på Debian 10
Steg 1 Uppdatera Debian 10-systemförvaret. ... Steg 2 Installera Apache på Debian 10. ... Steg 3 Kontrollera Apache-webbserverns status. ... Steg 4 Ko...
Hur man installerar och konfigurerar Apache på Debian 10
Steg 1 Uppdatera Debian 10-systemförvaret. ... Steg 2 Installera Apache på Debian 10. ... Steg 3 Kontrollera Apache-webbserverns status. ... Steg 4 Ko...