Abstrakt

Java abstrakt klass
Vad är användningen av abstrakt klass i Java? Vad är abstrakt i Java med exempel? Varför används abstrakta klasser? Vad är syntaxen för abstrakt klass...