Argocd

Hur man installerar ArgoCD på OpenShift Cluster
Följ stegen nedan för att installera ArgoCD på din OpenShift Container-plattform.Steg 1: Skapa projektnamnområde. ... Steg 2: Applicera ArgoCD Manifes...