Omgång

BIMP lägger till bildbearbetningskraft i GIMP
Har gimp batchbearbetning?Vad är BIMP för gimp?Hur installerar jag batchbehandling i gimp?Vad är satsvis bildbehandling?Är BIMP säkert?Hur ändrar jag ...
Hur man lägger till viloläge / vänta i Windows Batch Script
Hur lägger jag till en fördröjning i en batchfil?Hur väntar du i cmd-skript?Hur sover du i ett manus??Hur pausar jag en batchfil i 5 sekunder?Vad gör ...
gimp satsbehandling
GIMP-batchlägeGIMP kommer med ett så kallat batch-läge som låter dig göra bildbehandling från kommandoraden. ... GIMP kan startas med ett antal komman...