Ring upp

C Ring efter adress och ring efter referens
Anropet som referensmetod för att skicka argument till en funktion kopierar adressen till ett argument till den formella parametern. Inne i funktionen...
SAMTALSÖVERFÖRING OCH VIDARE I ASTERISKKONFIGURATION
Hur vidarebefordrar jag asterisksamtal?Hur aktiverar jag vidarekoppling?Hur vidarekopplar jag samtal på FreePBX?Hur återställer du vidarekoppling?Varf...