Bekräftelse

Bli av med dialogrutan Bekräftelse av avstängning i Ubuntu
Observera att när bekräftelsedialogrutan är aktiverad finns det inget omstartalternativ på systemmenyn. När du väljer Stäng av finns alternativet Star...