Konstant

python-fil med konstanter
Hur använder du en konstant fil i Python? Vad är en konstant i Python? Hur heter du en konstant i Python? Varför har Python inte konstanter? Hur förkl...