Implementera

Hur man distribuerar Rocket.Chatta på CentOS 7
Hur man distribuerar Rocket. Chatta på CentOS 7Förutsättningar.Installera Beroenden.Skapa ny systemanvändare.Installerar Rocket.Chatt.Skapa en Systemd...