Enum

Hur man använder enum i C Language
Nyckelordet enum måste alltid användas för att definiera uppräkningstypen. Så när du vill definiera en uppräkningstyp måste du använda nyckelordet enu...