Diskett

Är detta slutet på disketten i Linux? Linus Torvalds markerar disketter Orphaned
I förbindelsen har Linus lämnat en subtil ledtråd om slutet på en era. Han nämner att Jiri, en populär Linux-kärnutvecklare, inte längre har en funger...