Fourier

Scilab FFT HOWTO
Hur använder jag FFT i Scilab?Hur gör du Fourier-omvandlingen i Scilab?Vad är FFT-funktion i Scilab?Hur beräknas DFT i Scilab?Hur planerar du FFT i Sc...