Vän

C Vänfunktion
Vad är vänfunktion C?Vad är syntax för vänfunktion?Vad är vänfunktion förklara med exempel i C++?Vad är en vänklass i C++?Vad är vänfunktion och varfö...