Grafit

Så här installerar och konfigurerar du grafit på Ubuntu 18.04
Följ stegen nedan för att få Graphite igång på din Ubuntu 18.04-server. Steg 1 Uppdatera systempaket ... Steg 2 Installera grafit på Ubuntu 18.04. ......
Installera Graphite och Graphite-Web på Ubuntu 20.04 med Docker
Installera Graphite och Graphite-Web på Ubuntu 20.04 med Docker Steg 1 Uppdatera system. Börja med att uppdatera och uppgradera ditt system. ... Steg ...