Hash

Hash-tabell Datastruktur Tutorial
Vilken datastruktur som används i hashtabellen? Vad är hashdatastruktur? Vad är fördelen med en hashtabell som datastruktur? Är hashtabellen en linjär...
Användning av hashfunktioner i PHP
Ett sätt att kryptera är att använda hash-funktionen. Många inbyggda hashfunktioner finns i PHP för att kryptera data. Det krypterar data utan att änd...