Förbättringar

Darktable 3 släppt med GUI-omarbetning och nya funktioner
Nya funktioner i Darktable 3.0Omarbetat användargränssnitt.En ny modul för hantering av 3D RGB Lut-transformationer.Många förbättringar av modulen 'de...