Inspektera

Python-inspektionsmodul
Hur inspekterar du en modul i Python? Vad är Inspect-modulen i Python? Vad är inspektera stack i Python? Hur ser jag alla funktioner i en Python-modul...