Keepalived

IP FailOver-inställning med KeepAlived på CentOS
IP FailOver-inställning med KeepAlived på CentOS & Red Hat Network Scenario LB1 Server 192.168.10.111 (eth1) ... Grafisk representation av Fail un...
Så här aktiverar du e-postvarningar i Keepalived
Aktivera e-postaviseringar i den sparade konfigurationsfilen Lägg till raden smtp_alert i avsnittet vrrp_instance i konfigurationsfilen vrrp_instance ...