Inlärning

Maskininlärning inom finansiella tjänster
I finans används maskininlärningsalgoritmer för att upptäcka bedrägerier, automatisera handelsaktiviteter och tillhandahålla finansiella rådgivningstj...
Bästa läroböcker för maskininlärning 2020
Bästa maskininlärningsböcker (uppdaterad för 2020) Machine Learning Yearning av Andrew Ng. En introduktion till maskininlärningstolkning (andra upplag...
Tips för att skapa en personlig inlärningsväg
7 tips för att skapa personliga inlärningsvägar i eLearning Tänk på de övergripande inlärningsmålen. ... Empowerment är nyckeln. ... Betona vikten av ...