Vänster

Använda MySQL Left Join
Vad är LEFT JOIN i MySQL? tar alla valda värden från den vänstra tabellen. kombinerar dem med kolumnnamnen (anges i villkoret) från höger tabell. hämt...