Makro

Vim-makron
I Vim är ett makro en funktion som låter dig spela in en sekvens av kommandon som du använder för att utföra en viss uppgift. Du kör sedan makrot mång...
Hur man skapar makron i VIM för repetitiva uppgifter?
Hur upprepar du ett makro i vim?Hur skapar jag ett makro i vim?Hur spelar jag in och upprepar i Gvim?Hur spelar jag om ett makro?Vad spelar in @A i Vi...
Makro i C-språk
Ett makro är ett fragment av kod som har fått ett namn. ... Objektliknande makron liknar dataobjekt när de används, funktionsliknande makron liknar fu...