Neumann

John von Neumanns arbete
John von Neumann är kanske mest känd för sitt arbete i den tidiga utvecklingen av datorer Som chef för Electronic Computer Project vid Princetons Inst...