Numa

Förstå NUMA-arkitektur
NUMA är ett smart system som används för att ansluta flera centrala processorenheter (CPU) till vilken mängd datorminne som helst som finns på datorn....
inaktivera numa linux
Lägga till "numa = off" till kärnkommandoraden i startladdarkonfigurationen och starta om systemet kommer att inaktivera NUMA.Ska jag inaktivera NUMA?...
numa bios inställning
Hur aktiverar jag NUMA i BIOS?Vad är NUMA-konfiguration?Hur ställer du in Numa?Hur kontrollerar jag mina NUMA-inställningar?Hur ställer jag in BIOS i ...