Openttd

Så här installerar du OpenTTD i Linux
Detaljerade instruktioner:Kör uppdateringskommandot för att uppdatera paketförvar och få senaste paketinformation.Kör installationskommandot med -y-fl...
OpenTTD-handledning
Hur vinner du på OpenTTD?Har OpenTTD en handledning?Hur ökar du befolkningen i Openttd?Hur tjänar Openttd pengar?Hur får du mycket pengar på Openttd?H...