Paginering

Laravel Pagination
Hur kan jag använda paginering i laravel? Vad är Paginate i laravel? Hur kan jag få sidnumren för sidor i laravel? Vilken laravelfunktion som används ...