Pekare

Hur man använder C-pekare
För att kunna använda pekare i C måste vi förstå nedan två operatorer. För att komma åt en variabels adress till en pekare använder vi unary operator ...