Processer

POSIX Spawn med C-programmering
Spawn är en funktion som används i POSIX för att ladda och utföra barnprocesser. Den pågående processen i POSIX fortsätter antingen eller fortsätter i...
Linux klocka bakgrundsprocess
Hur man tar reda på vilka processer som körs i bakgrundenDu kan använda kommandot ps för att lista alla bakgrundsprocesser i Linux. ... toppkommando -...