Räls

rake db skapa
Vad gör rake db skapa? Vad är rake db? Vad gör Rails DB-schemainläsning? Vad gör DB drop? Vad är DB-migrationsskenor? Hur skapar jag en Rails-databas?...