Förvar

Lös Ubuntu-fel Det gick inte att ladda ner databasinformation Kontrollera din internetanslutning
Hur fixar jag inte att ladda ner arkivet i Ubuntu? Hur fixar jag förvarets problem i Ubuntu? Kan uppdatera Ubuntu misslyckades med att ladda ner datab...
Lägg till ett Debian-arkiv
Hur lägger jag till en databas till Debian? Hur lägger jag till ett arkiv till Debian 10? Hur lägger jag till ett arkiv i Linux-terminalen? Hur lägger...
Installera multimedia-codecs på Debian 10
För att installera multimedia-codec måste du aktivera de icke-fria paketförvaren och bidragspaketet på din Debian 10-maskin. Det icke-fria förvaret bö...
“Apt-add-repository” Kommando hittades inte på Debian 10
Fix add-apt-repository fel hittades inte. Felet är enkelt. Paketet add-apt-repository är inte installerat på ditt system. ... Det beror på att kommand...
Vad du ska göra när du ser ”Förvaret har ingen release-fil” -fel i Ubuntu
För att rensa felet måste du ta bort det besvärliga förvaret. Du kan uppnå detta grafiskt 'Programvaran & Uppdateringsverktyg eller körkommandon p...
Ubuntu Enable Universe
Först öppnar du mjukvarucenter. Klicka på 'redigera' och sedan på 'programvarukällor' för att öppna fönstret med programvarukällor. När det är öppet m...
Hur man lägger till RPMForge Yum Repository i CentOS / RHEL 7/6/5
Hur skapar jag ett yum-arkiv i Linux 7? Vad är RPMforge-arkiv? Var finns yum-förvaret i CentOS? Hur uppdaterar jag mitt CentOS 7-arkiv?? Hur aktiverar...
Så här säkerhetskopierar du och återställer SVN Repository i Linux
SVN (Subversion) Backup och Restore Backup (dump) SVN (Subversion) repository. 1.1 Skapa dumpning från SVN-förvar (Subversion). svnadmin dump / path /...
[Hur man] Fixar Misslyckades med att ladda ner databasinformation i Ubuntu
Så här åtgärdar du “Misslyckades med att ladda ner databasinformation” Uppdateringsfel Steg 1 Ta reda på vad som orsakar felet. Öppna terminalen (Ctrl...
Lägg till Debian 10 Buster officiella förvar till källor.lista
Hur lägger jag till ett arkiv i Debian buster? Hur lägger jag till ett arkiv till Debian 10? Hur lägger jag till ett arkiv i min källista? Hur ändrar ...
Så här lägger du till ett paketförvar till Debian
Hur lägger jag till en databas till Debian? Hur lägger jag till ett arkiv till Debian 10? Hur lägger jag till ett arkiv i Linux-terminalen? Hur lägger...
Så här ställer du in SVN-server på CentOS, RHEL
Så här ställer du in en Apache Subversion (SVN) -server på CentOS 7 Steg 1 Uppdatera systemet. sudo yum uppdatera sudo shutdown -r nu. ... Steg 2 Inst...