Sensor

Hur man mäter avstånd med Raspberry Pi
Du kan mäta avstånd med hjälp av ultraljudssensorn HC-SR04 med Raspberry Pi. HC-SR04-sensorn kan mäta avstånd från 2 mm (. 02m) till 400cm (4m). Den s...