Slav

Hur man konfigurerar MySQL (MariaDB) Master-Slave Replication på Debian 10
Hur ställer jag in master-slave-replikering i MariaDB?Hur konfigurerar jag MySQL-master-slave-replikering i Linux?Hur startar jag om MySQL-master-slav...
Hur man återställer (Re-Sync) MySQL Master-Slave Replication
På Slave Server: Återställ databasbackup som tagits på slavservern med följande kommando. Logga in på mysql och kör följande kommandon för att återstä...