Spöke

Skillnad mellan spektrum och smältning
Vad är Spectre och Meltdown? I den mest grundläggande definitionen är Spectre en sårbarhet som gör det möjligt att läsa godtyckliga platser i det till...
Vad Linux-användare måste veta om smältning och spökfel som påverkar processorer
Påverkar CPU meltdown och Spectre?Vilka processorer påverkas av smältning?Vilka processorer påverkar Spectre?Hur skyddar du mot Spectre och meltdown?Ä...
Sök efter och Patch Spectre och Meltdown på Ubuntu
Påverkar Spectre och meltdown Linux?Hur kan jag se om en Linux-server har patchats?Hur vet jag om KPTI är aktiverat?Vad är Spectre meltdown checker?Va...
meltdown-spöke
Vad är meltdown och Spectre?Varför är Spectre och meltdown så farligt?Ska jag inaktivera Spectre och meltdown?Hur Spectre och meltdown-hackarna verkli...