Stava

VIM-stavningskontroll
Om du vill aktivera den, kör setlocal stavning i Vim-kommandoraden (om du vill att stavningskontroll alltid ska vara på, lägg till stavad stavning i d...