Synkronisering

Installera och använd Syncthing på Ubuntu 20.04 | 18.04
I den här handledningen visar vi dig hur du installerar och konfigurerar Syncthing Cloud Sync-tjänsten på Ubuntu 18.04. Förutsättningar. ... Steg 1 - ...
Installera och konfigurera synkronisering på CentOS 8 / CentOS 7
Installera Syncthing på CentOS 8 / CentOS 7 Packa upp det nedladdade arkivet. Det kommer att finnas en binär som heter syncthing i mappen som skapats ...
synkronisering webb gui
Hur får jag tillgång till Syncthing? Hur installerar jag Syncthing på Windows? Hur använder du Syncthing på en Mac? Vad är syftet med Syncthing? Använ...