Svans

Handledning för Bash Head and Tail Command
Hur använder du huvud- och svanskommando? Vad är skillnaden mellan huvud- och svanskommando? Vad är svanskommando i bash? Hur använder du svanskommand...
Linux Tail Command
Svanskommandot, som namnet antyder, skriver ut det sista N-antalet data för den angivna ingången. Som standard skrivs de sista tio raderna av de angiv...