Översättning

Bestämma om det finns en översättning
Bestämma om en översättning finns problem. Du vill avgöra om det finns en översättning för en viss nyckel. Lösning. Använd metoden Lang has (). För a...
Topp Linux-programvara för professionella översättare
3 fantastiska språköversättare för Linux Translate Shell. Translate Shell är ett kommandoradsbaserat verktyg som använder motorer från Google Translat...