Turing

Turing Machines and Computability Theory
Den huvudsakliga formen av beräkningsbarhet som studerades i beräknbarhetsteori introducerades av Turing (1936). En funktion f från naturliga tal till...