Xpath

Använda XPath och Selen för att hitta ett element på HTML-sidan
Kan XPath användas på HTML?Hur hittar jag XPath i HTML?Hur söker du efter text på en webbsida med selen?Hur hittar jag ett element i selen?Hur hittar ...
Skrapigt med XPath-väljare
Scrapy har sin egen mekanism för att extrahera data. De kallas XPath-väljare (eller bara "väljare", förkortat) eftersom de "väljer" vissa delar av HTM...
Användning av xpath () i PHP
xpath () -funktionen används för att analysera innehållet i ett XML-dokument. Denna funktion kan användas med funktionen simplexml_load_file () eller ...