Zulip

Installera Zulip Chat Server på Ubuntu 20.04 | 18.04 / Debian 10 | 9
Här är stegen för att installera Zulip Chat Server på Ubuntu 20.04 | 18.04 & Debian 10/9 med Let's Encrypt SSL.Steg 1: Uppdatera systemet. ... Ste...