Skal

Hur man hittar Ubuntu-version, kodnamn och OS-arkitektur i Shell Script
Hur man hittar Ubuntu-version, kodnamn och OS-arkitektur i Shell Script Skaffa Ubuntu-version. För att få information om ubuntu-versionen, använd -r m...
Inbyggda exempel på Bash
Vad är en inbyggd bash? Är Echo en inbyggd bash? Vilka kommandon är inbyggda i bash-skalet? Är LS ett skal inbyggt? Vad är bash-kommandon? Hur gör du ...
Hitta enkelt buggar i skalskript med ShellCheck
Vad är ShellCheck? Vad är ## i skalskript? Hur vet jag om ett skalskript kördes framgångsrikt? Kan vi felsöka skalskript? Hur testar jag ett bash-skri...
Hur man installerar Fish Shell på Linux
Installera Fish shell sudo apt install fish. sudo apt-get install fish. sudo dnf installera fisk. sudo zypper installera fisk. sudo pacman -S fisk. gu...
Vad är skillnaden mellan inloggning och icke-inloggningsskal
Om utdata är namnet på vårt skal, förberett av ett streck, är det ett inloggningsskal. Till exempel -bash, -su etc. Ett icke-inloggningsskal startas a...
ZSH - Ganska, vad mer är bra med det
Zsh tippas som ett bra alternativ till bash och alla andra skal. Skalet har många av funktionerna, om inte alla bash men med förbättringar. Enligt sin...
Så här installerar du ZSH Shell på Ubuntu 18.04 LTS
Hur får jag zsh på Ubuntu? Hur ställer jag in zsh som standardskal Ubuntu? Använder Ubuntu zsh? Hur laddar jag ner zsh på Linux? Var finns zsh i Linux...
Hur man konfigurerar och ställer in zshrc för ZSH
Hur konfigurerar jag Zshrc? Hur skapar jag en Zshrc-fil på en Mac? Hur ställer du in temat i oh my zsh? Hur installerar jag zsh-plugins? Hur får jag å...
Hur man använder funktioner i Bash Shell-skript
För att anropa en bash-funktion, använd helt enkelt funktionsnamnet. Kommandon mellan de lockiga hakparenteserna utförs närhelst funktionen anropas i ...
Arbetar med IF, ELSE och ELSE IF i Bash Shell Scripting
Hur skriver du ett om annat villkor i skalskript? Kan vi använda annat om i skalskript? Kan du ha flera Elif i bash? Hur skriver du flera If-uttalande...
Bash Loop genom en lista med strängar
Hur kan jag iterera genom en lista i bash? Hur går jag igenom en array i bash? Hur skapar jag en stränglista i skalskript? Hur skapar du en rad sträng...
Typer av skal i Linux
Typer av skal i Linux The Bourne Shell. Bourne-skalet utvecklades av Stephen Bourne på Bell Labs och distribuerades som skal för Unix version 7 år 197...