Installera

Hur du konfigurerar NFS Server på CentOS 8

Hur du konfigurerar NFS Server på CentOS 8

Konfigurera NFS Client-systemet

  1. Steg 1) Installera de nödvändiga NFS-paketen. På CentOS 8-klientsystemet installerar du de nödvändiga paketen för åtkomst till NFS-andelen som finns på NFS-servern $ sudo dnf install nfs-utils nfs4-acl-tools -y. ...
  2. Steg 2) Montering av fjärransluten NFS-delning på servern.

Så här installerar du FFmpeg på Ubuntu 20.04?
Hur laddar jag ner FFmpeg på Ubuntu? Var är FFmpeg installerat i Ubuntu? Hur bygger jag FFmpeg i Ubuntu? Hur installerar jag Ffprobe på Ubuntu? Hur in...
Installera KVM på Ubuntu 20.04
Så här installerar du KVM på Ubuntu 20.04 Steg 1 Kontrollera support för virtualisering i Ubuntu. Innan vi installerar KVM på Ubuntu, ska vi först kon...
Så här installerar och konfigurerar du OpenVAS 9 på Ubuntu
Installera OpenVAS 9 på Ubuntu 18.04 LTS Steg 1 - Lägg till PPA Repository. Kör alla kommandon i rotanvändaren. ... Steg 2 - Uppdatera system. ... Ste...