Ffmpeg

Hur man installerar FFmpeg på Fedora 32/31/30

Hur man installerar FFmpeg på Fedora 32/31/30

Det finns två steg för att installera FFmpeg på Fedora.

  1. Steg 1: Konfigurera RPMfusion Yum Repository. FFmpeg-paket finns i RPMfusion-arkivet. ...
  2. Steg 2: Installera FFmpeg på Fedora 32/31/30/29. När förvaret har lagts till fortsätter du att installera FFmpeg på Fedora. ...
  3. Steg 3: Kontrollera FFmpeg-versionen. ...
  4. Steg 4: Använda FFmpeg.

Hur man installerar nod.js och npm på Ubuntu Linux
Installerar nod. js och npm från NodeSourceNär NodeSource-arkivet är aktiverat installerar du Node.js och npm genom att skriva: sudo apt install nodej...
Så här installerar du s3cmd i Linux och hanterar Amazon s3-skopor
En annan metod för att installera s3cmd med källan i LinuxSteg 1: Ladda ner s3cmd med hjälp av källan. wget https: // sourceforge.net / projects / s3t...
Hur man installerar och använder FreeTube på Linux / macOS
Hur installerar jag YouTube på Linux?Vilket kommando används för att installera paket i Linux?Kan YouTube köras på Linux?Hur ser jag YouTube på Linux?...