Mongodb

Hur man installerar MongoDB 4.4 på RHEL 8 | CentOS 8

Hur man installerar MongoDB 4.4 på RHEL 8 | CentOS 8

Hur man installerar MongoDB 4.4 på RHEL 8 | CentOS 8

  1. Installera MongoDB 4.4 på RHEL 8 / CentOS 8. MongoDB 4 är tillgänglig på MongoDB yum-förvar. ...
  2. Märk MongoDB-porten. Om du har SELinux i verkställarläge kan du behöva märka port 27017 sudo semanage port -a -t mongod_port_t -p tcp 27017.
  3. Tillåt mongoport på brandväggen. ...
  4. Använd sekundär disk för MongoDB-data - Valfritt.

Hur man installerar och använder FFmpeg i CentOS 8?
Installera FFMpeg på CentOS 8 med YUM- eller DNF-förutsättningar. Kör CentOS 8. ... Steg 1 Installera EPEL-arkivet. ... Steg 2 Installera RPM Fusion r...
Så här installerar du FFmpeg på Ubuntu 18.04
Hur laddar jag ner och installerar FFmpeg på Ubuntu? Var är FFmpeg installerat i Ubuntu? Hur bygger jag FFmpeg i Ubuntu? Hur installerar jag Ffprobe p...
Hur man aktiverar Short Open Tag (short_open_tag) i PHP
Så här aktiverar du PHP Short Open Tag (short_open_tag)? Leta upp php. ini. För det första måste du hitta din php. ini-fil. ... Apache. Redigera PHP-k...