Installera

Installera FreeRADIUS och Daloradius på CentOS 7 / RHEL 7

Installera FreeRADIUS och Daloradius på CentOS 7 / RHEL 7

Installera FreeRADIUS och Daloradius på CentOS 7 och RHEL 7

  1. Steg 1: Installera httpd-server och utvecklingsverktyg. sudo yum -y gruppinstallera "Utvecklingsverktyg" sudo yum -y installera httpd httpd-devel. ...
  2. Steg 2: Installera och konfigurera MariaDB. Vi installerar och konfigurerar MariaDB 10 med hjälp av stegen nedan:

Hur man installerar och konfigurerar Apache-webbservern på Debian 10
Steg 1: Uppdatera Debian 10-systemförvaret. ... Steg 2: Installera Apache på Debian 10. ... Steg 3: Kontrollera Apache-webbserverns status. ... Steg 4...
Så här installerar du Webmin på Ubuntu 18.04
Så här installerar du senaste Webmin i Ubuntu 18.04 (officiellt arkiv)1.) Först kör kommandot för att installera nödvändiga paket för att hantera förv...
Installera flera paket enkelt på CentOS med Ansible
På Ansible kan du använda dnf- eller yum-modulen för att installera programvarupaket på CentOS- eller RHEL-värdar. Som standard installerar dessa modu...