Autentisering

Lös Det gick inte att ladda autentiseringsplugin 'caching_sha2_password'
Version 8.0 av MySQL har ändrat standardautentiseringsplugin från mysql_native_password till caching_sha2_password. Så om du använder en klient som DB...
FATAL Ident-autentisering misslyckades för användarens postgres
Det går inte att ansluta till serverdödlig identitetsautentisering misslyckades för användaren? Det går inte att ansluta till serverdödlig lösenordsau...
Använda din egen autentiseringsdrivrutin
Använda din egen autentiseringsdrivrutin Steg 1 - Implementera UserProviderInterface. Först måste du skapa en klass som hanterar autentiseringen. ... ...
Hur du konfigurerar MongoDB 3.x / 4.x Autentisering
Hur aktiverar jag autentisering i MongoDB config? Hur autentiserar jag i MongoDB? Vad är rätt inställning för att ställa in Kerberos när du startar Mo...
Vad är multifaktorautentisering
Vad är multifaktorautentisering och hur det fungerar? Vad är multifaktorautentisering och varför är det viktigt? Vad som anses vara multifaktorautenti...
peer-autentisering misslyckades för användaren postgres
Det går inte att ansluta till serverdödlig lösenordsautentisering misslyckades för Postgres? Det gick inte att ansluta till serverdödlig peer-autentis...