Tömma

Hur listar jag tomma kataloger i Linux?
Använd (/ ^ F) för tomma kataloger. / betyder visa kataloger. D betyder att även söka dolda filer (kataloger i det här fallet) N Aktiverar nullmönster...